Tjenester

Tjenester

Hoteller

Det er ingen hoteller på flyplassen. I området er det mange badebyer og golfsentra (La Manga Club) hvor du har et stort utvalg av hoteller. Det nærmeste hotellet er 525 Hotel, 3,5 kilometer (tel: +43 (0) 902 325 525. For flere hoteller og for å bestille online kan du gå til Booking.com, hvor de har et stort utvalg  hoteller med gode internettpriser.

Butikker og restauranter

Utvalget av butikker, restauranter og barer er svært begrenset, det finnes to butikker, en multi-butikk og en suvenirbutikk, samt to snackbarer. Åpnings- og stengetider er uregelmessige.

Bagasje

Du kan ikke lagre bagasjen på flyplassen. Den generelle serviceskranken er også for hittegods.

Informasjon

I ankomsthallen er det en skranke for Aena, operatøren for Spanske flyplasser. Denne skranken er også tilgjengelig via det generelle telefonnummeret.

Business

Det er ingen forretningsfasiliteter på Murcia Lufthavn.

Handikappede

Flyplassen er rimelig tilgjengelig for funksjonshemmede. Det finnes tilpassede toaletter. Det er best for funksjonshemmede reisende å informere sitt flyselskap hvis de trenger hjelp. 

Andre tjenester

Det er pengevekslingskontor og det finnes minibanker. Dessuten, finnes det en lekekrok for barn.